Het verzorgen van de uitvaart

Als iemand overlijdt

Na een overlijden heeft u niet alleen te maken met verdriet, er moeten ook veel dingen worden geregeld. Het is fijn als u dan professionele begeleiding kunt inschakelen. Doe dat in uw eigen tempo en op het moment dat u eraan toe bent. U kunt mij bij overlijden dag en nacht bellen op 06 – 587 29 744.

Rust, tijd en ruimte

In deze periode vind ik persoonlijke én oprechte aandacht belangrijk. Als u dat wilt, kijken we samen even bij de overledene. We staan dan echt even stil bij iemand die zo dichtbij was. Voor mij zijn rust, tijd en ruimte erg belangrijk, want niet alles hoeft meteen in een eerste gesprek te worden geregeld. Het klinkt misschien wat raar, maar er is écht voldoende tijd. We nemen met elkaar de tijd en ik zorg ervoor dat u alleen hoeft na te denken over wat op dat moment belangrijk is.

Laatste verzorging

Als u dat wilt, kunnen we samen de overledene een liefdevolle, laatste verzorging geven. Wassen, aankleden, haren kammen of scheren. Het is een manier om het lichaam met warmte en liefde voor een laatste keer te omringen.

Stap voor stap in alle rust

Samen kijken we wat uw wensen zijn en in welke mate ik kan ondersteunen. U krijgt de ruimte en vrijheid om dingen zelf te regelen en te doen. Maar ik kan ook de zorg voor de uitvaart volledig uit handen nemen. We zorgen samen voor een passend afscheid. U kunt rekenen op onafhankelijke en professionele begeleiding bij alle aspecten van de uitvaart. Op een rustige manier nemen we het proces door, zodat u vertrouwd raakt met mij en met het regelen van de uitvaart. U krijgt stap voor stap informatie aangereikt over uiteenlopende mogelijkheden zoals rouwkaarten, locaties, rouwdienst, kist en bloemen. U kunt weloverwogen beslissen wat u wilt en wat bij u en de overledene past.

Kinderen betrekken bij de uitvaart

We staan er niet altijd bij stil, maar kinderen maken ook een fase van verdrietverwerking door. Passend bij hun belevingswereld doen zij dat op hun eigen manier. Kinderen stellen spontane vragen over de dood. Het helpt hen als er eerlijk en open over de dood wordt gesproken. Ik betrek kinderen actief bij de uitvaart; zij hebben dat nodig bij het verwerken van hun verdriet. We kijken samen wat bij hen past om op een goede manier afscheid te nemen.

Afscheid nemen in de eigen omgeving?

U kunt ervoor kiezen de overledene thuis op te baren. Er is dan meer rust om in uw vertrouwde omgeving afscheid nemen. Thuis opbaren helpt u op een natuurlijke manier afscheid te nemen. U kunt ook kiezen voor een rouwcentrum bijvoorbeeld in Zeist, eventueel met een 24-uurs kamer.

Kosten

De kosten van een uitvaart kunnen sterk uiteen lopen. Dit is afhankelijk van een aantal keuzes die u maakt. De totale kosten van een uitvaart bestaan uit twee onderdelen. Ga naar Kosten