Bij overlijden

Wat moet u doen bij een overlijden van een dierbare?

Als een dierbare overlijdt komt er veel op u af, zowel emotioneel als praktisch. Wat nu? Blijf rustig en neem de tijd voor uzelf. Het regelen van de uitvaart kan best even wachten.
Wanneer iemand overlijdt, dient een arts het overlijden vast te stellen. Als het overlijden thuis plaatsvindt, zal de huisarts dit doen. U kunt deze zelf bellen. In een ziekenhuis of verpleeghuis is dit de dienstdoende arts. De betreffende arts zal een verklaring van overlijden afgeven aan u. Is de arts geweest? Dan kunt u met mij contact opnemen.
Ik ben 24 uur per dag bereikbaar, dag en nacht. Bel 06 58 72 97 44 Vervolgens kom ik, als u dat wenst, zo snel mogelijk naar u toe.

Wat moet er allemaal gebeuren na overlijden

Bij de eerste bespreking is het handig als u de volgende zaken alvast bij de hand heeft:
>  Papieren van de arts;
>  Paspoort of legitimatiebewijs van de overledene;
>  Paspoort of legitimatiebewijs van degene die opdracht geeft voor de uitvaart;
>  Polisblad van een uitvaartverzekering (indien van toepassing);
>  De gewenste kleding voor de overledene.
>  Eventueel het trouwboekje

Wat zijn uw wensen bij een afscheid?

Ik bespreek als eerste met u waar de laatste verzorging gaat plaatsvinden en of u daarbij wil helpen. Helpen kan zijn het uitzoeken en klaarleggen van kleding, wassen en/of aankleden maar ook alleen het aanwezig zijn bij de laatste verzorging. Alles is mogelijk. Daarna bespreek ik wat uw wensen zijn.
>    Begraven, cremeren, natuur begraven, ter beschikking stellen aan de wetenschap
>    Wanneer, waar, hoe?
Alles wordt rustig, in overleg met u, stap voor stap vormgegeven. Dit hoeft niet allemaal in één dag geregeld te worden. Ik neem hiervoor de tijd, alle tijd, die nodig is om een mooi en uniek afscheid te maken volgens uw wensen.

Kan ik met een uitvaartverzekering ook bij Amandi terecht?

Heeft u een uitvaartverzekering ? Ook dan kan ik, begrafenisonderneming “Amandi Uitvaartzorg”, de begrafenis, crematie en afscheidceremonie verzorgen. U bent namelijk geheel vrij  een keuze te maken wie de uitvaart voor u verzorgt.